Instytut Agrofizyki PAN wspiera Świętego Mikołaja

Dziś Święty Mikołaj był na wizycie w Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics i zasięgną trochę wiedzy….przecież na naukę nigdy nie jest za późno! Zaprosił również Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics do pomocy przy IV Charytatywny Bieg Mikołajkowy i oczywiście chętnie Nam pomogą.
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego (IA PAN) jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk w grupie instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Misją IA PAN jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań podstawowych i aplikacyjnych z uwzględnieniem wiedzy z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych zagadnień rolnictwa. Badania mają na celu poznanie procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz czynników związanych z jakością gleby, jakością roślinnych surowców rolniczych i przetwarzaniem na cele żywieniowe i energetyczne. Ponadto, Instytut Agrofizyki zajmuje się kształceniem kadry naukowej i specjalistów zdolnych do rozwiązywania problemów współczesnego rolnictwa, a także współpracą ze środowiskiem naukowym, gospodarczym i samorządowym w celu zrównoważonego wykorzystania zasobów rolniczych. IA PAN zatrudnia około 100 osób, w tym 60 pracowników naukowych. Instytut stwarza warunki do rozwoju naukowego na różnym etapie kariery. W szczególności, oferuje możliwość uzyskania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk rolniczych oraz odbywania staży naukowych.