ZAPROSZENIE NA III FESTIWAL BIEGOWY – 13.05.2017

III FESTIWAL BIEGOWY POWIATU ŚWIDNICKIEGO

SOBOTA 13.05.2017
START: GODZINA 11.00

Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku.

Honorowy patronat nad „III FESTIWALEM BIEGOWYM POWIATU ŚWIDNICKIEGO” objął Starosta Powiatu Świdnickiego.

Stowarzyszenie Biegający Świdnik zaprasza wszystkie rodziny, ceniące sobie wspólne i aktywne spędzanie czasu wolnego do wzięcia udziału w „III FESTIWALU BIEGOWYM POWIATU ŚWIDNICKIEGO”, który odbędzie się w sobotę 13 maja 2017 roku na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku.

Będzie to wspaniała okazja do międzypokoleniowej integracji, a także do dobrej zabawy, w której mogą uczestniczyć zarówno najmłodsi jak i najstarsi członkowie rodzin – dając dobry przykład młodemu pokoleniu.

Zostanie zorganizowanych 5 biegów dla dzieci oraz Test Coopera dla młodzieży i dorosłych. Dodatkowo od godziny 11 konkurencje sportowe oraz szereg atrakcji dla dzieci.

ZAPISY:
Biegi dla dzieci: od godziny 11.00 – 11.45 lub wyczerpania limitu miejsc – 300 osób.
Test Coopera od godziny 11.00 – 14.30 lub wyczerpania limitu miejsc – 100 osób.

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa. W przypadku dzieci i osób niepełnoletnich jest wymagane przybycie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
Prawo startu w Teście Coopera mają osoby, które ukończyły 16 rok życia. Warunkiem dopuszczenia do biegu uczestnika pełnoletniego będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w Imprezie, akceptację warunków regulamin oraz deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu.
Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa. Zawodnicy starają się pokonać w tym czasie jak najdłuższy dystans na bieżni. Pomiar będzie przeprowadzony przez grupę sędziów.

Oprócz biegów dzieci będą mogły uczestniczyć w 10 dodatkowych konkurencjach sportowych. Będą przygotowane również różne atrakcje dla Nich m.in.: malowanie twarzy, bańki mydlane i inne.

W czasie trwania Festiwalu będzie nabyć pyszne ciasta wykonane przez biegaczy ze Stowarzyszenia Biegający Świdnik.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
– Otwarcie „III FESTIWALU BIEGOWEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO” i rozpoczęcie zapisów do poszczególnych biegów, od godziny 11.00
– Konkurencje sportowe i atrakcje dla dzieci, od godziny 11.00
– Bieg Przedszkolaka godzina 12.00 – Dystans 100 m
– Bieg klas 1-2 godzina 12.15 – Dystans 200 m
– Bieg klas 3-4 godzina 12.30 – Dystans 400 m
– Bieg klas 5-6 godzina 12.50 – Dystans 600 m
– Bieg klas Gimnazjum godzina 13.10 – Dystans 800 m
– Test Coopera godzina 14:30-16.00 – bieg przez 12 minut

Serdecznie zapraszamy do spędzenia na sportowo soboty 13 maja 2017