Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze

W związku z brakiem wymaganej liczby uczestników w pierwszym terminie (25-go stycznia 2021 r.) Walnego Zebrania Członków, Zarząd postanowił, zgodnie z zapisem §18 pkt 3 Statutu, ogłosić drugi termin Walnego Zebrania na dzień 28 lutego 2021 r. godzina 18.30 za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej odbycie wirtualnego spotkania.
Stowarzyszenie zgodnie z listą członków ma 100 członków, z czego we wczorajszym Zebraniu wzięło udział tylko 25 osób. Być może spotkanie w formie wirtualnej nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale w obecnej sytuacji najbezpieczniejszym. Zapraszamy.