Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Biegający Świdnik – ogłoszenie

W dniu 04.01.2020 r. o godzinie 18:00 w PUB-ie ‚105-tka’ odbędzie się Walne ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE Stowarzyszenia Biegający Świdnik.

Planowany porządek obrad:

1) wybór wszystkich władz Stowarzyszenia: minimum 5-osobowego zarządu oraz 3 osobowej komisji rewizyjnej

2) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia w 2020 roku

3) w razie niewybrania władz Stowarzyszenia, dyskusja na temat przyszłości Stowarzyszenia

4) wnioski i dyskusja

Zapraszamy Wszystkich, którym leży na sercu dobro Stowarzyszenia i chcą pracować na jego rzecz.