Prace Zarządu

W ostatnim tygodniu miały miejsce dwa spotkania Zarządu Stowarzyszenia Biegający Świdnik. Podczas obrad omawiane zostały szczegóły odnośnie złożenia wniosków do ogłoszonego przez Burmistrza „Otwartego konkursu ofert…” obejmującego między innymi upowszechnianie kultury fizycznej.

Zarząd jest na etapie finalizacji wniosków dzięki, którym będziemy w stanie przeprowadzić Spotkania Biegowe, jak również zorganizować Bieg Mikołajkowy. Oprócz tych dwóch niezmiernie ważnych wniosków omawiane były również kwestie składek członkowskich, wprowadzenia treningów Nordic Walking, zakupu sprzętu sportowego dla członków stowarzyszenia.

W niedługim czasie kolejne informacje o działalności Zarządu. Praca wre!